کابینت آماده

کابینت
کابینت واژه ای فرانسوی است و معادل فارسی آن گنجه است و امروزه انواع کابینت گوناگونی در معرض انتخاب و بازنگری ما قرار دارد.

کابینت به شکلی که امروزه آن را می شناسیم در ابتدای قرن بیستم میلادی به وجود آمد و ابتدا به صورت کمد های تکی در آشپزخانه به کار گرفته میشد و تا پیش از آن آشپزخانه ها دارای کابینت های ثابت و جاسازی شده و محل مشخصی برای اجاق گاز، یخچال و دیگر وسایل آشپزخانه نبودند و غالبا پخت و پز و مراحل آماده سازی مواد غذایی و…بر روی میز وسط آشپزخانه صورت می گرفت.

وقتی که کابینت به عنوان عضو ثابت در منازل تعریف گردید آنجا بود که آشپزخانه و نقش آن در زیبایی محل زندگی جدی گرفته شد و هم اکنون ما شاهد انواع کابینت و مدل ها برای آشپزخانه هستیم.

تلاش ما در مجموعه ی دکور شایان ، کمک به مخاطبینمان در جهت آشنایی با انواع کابینت و رسیدن به آشپزخانه ای ایده آل خواهد بود.